lassinpalsta

Kiertotalous 2

Kiertotalous 2

 

Kiertotalous on aivan välttämätöntä nyt ja tulevaisuudessa jätteen muodostumisen ja ennenkaikkea eri aineiden talteen ottamisen vuoksi.

Paljon on kuitenkin tekemistä että siitä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä ja mahdollisimman vähän vahinkoa, ainoastaan tukien ja avustusten saaminen ei saisi olla ainoa kiertotalouden motiivi.

 

Pieni pintaraapaisu kiertotaloudesta elävässä elämässä.

Kiertotalouteen on saatavana jonkun verran tietoa liiketoimintamalleista, digitaliosta, rahoituksesta, j.n.e.

On suorastaan käsittämätöntä että mpäristön ja ennenkaikkea ihmisten, eläinten ja pieneliöiden kannalta turvallinen toiminta on unohdettu käytännöllisesti katsoen kokonaan.

Hyvä olisi myös selventää mitä kiertotalouteen oikeasti kuuluu, esimerkiksi se että ainoastaan kierrätys ei ole kiertotaloutta.

Myös lainsäädäntöä ja asetuksia pitäisi tarkastella kriittisesti ja päivittää ajan tasalle, monenlaista ohjeistusta tarvittaisiin myös kipeästi.

 

Kiertotalouden nimissä tehdään valitettavasti paljon vahinkoa, päästöihin, esimerkiksi mutageeniset yhdisteet, nanopartikkelit, muut vaaralliset aineet jotka muuntavat soluja syöpäsoluiksi, aiheuttavat sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia ihmisille ja eläimille ei kiinnitetä huomiota ollenkaan.

Euroopassa muissa maissa myrkkyjä sisältäviä aineita regeneroidaan eli poistetaan myrkyllisiä jakeita, meillä Suomessa myrkyllisiä aineita kierrätetään kiertotalouden nimissä sellaisenaan luontoon, maahan ja pohjavesiin.

 

”Jos tuote sisältää myrkyllisiä ja vaarallisia aineita on pyydettäessä toimitettava käyttöturvatiedote”.

Kun esimerkiksi jäteöljyssä on tapahtunut niin paljon fysiikalliskemiallisia muutoksia ettei käyttäturvatiedotetta voi tehdä niin siihen Suomessa kelpaa joskus jossain valmistettu uuden öljyn käyttöturvatiedote.

Kemikaalilainsäädäntö (reach) taas kierretään sillä tavalla että kun jäteöljyä ei regeneroida (myrkyllisten jakeiden poistaminen) se on jätettä ja k.o. laisäädäntö ei koske jätteitä.

 

Polttoaineita ei pitäisi tehdä jos esimerkiksi yhden litran valmistukseen tarvitaan kaksi litraa fossiilista polttoainetta.

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005863330.html

 

Halvempi vai parempi lopputulos ?

Kiertotaloudessa vähemmälle huomiolle on jäänyt myös se että kun tehdään uusi tuote tai kun oleellisesti kierrätettävää tuotetta muutetaan uuden veroiseksi tai jopa paremmaksi kuin alkuperäinen se ei tapahdu itsestään.

Kun tehdään uusi tuote siihen tarvitaan raaka-aine, kun käytetystä tai jo pilalle menneestä tehdään uuden/neitseellisen raaka-aineen veroista se vaatii useita työvaiheita, energiaa, koneita ja laitteita jotka on kehitettävä vain k.o. toimenpiteitä varten.

 

Säästöä syntyy kyllä energian, luonnonvarojen käytössä puhumattakaan siitä että jätettä ei synny juuri ollenkaan varsinkin jos kaikki jakeet hyödynnetään.

Esimerkiksi meillä jäte elintarvikerasvojen jalostuksessa valmistetut rasvat ja öljyt omiin käyttötarkoituksiin, ruuan tähteet biokaasulaitokselle, energiajätteet energiaksi, metallit metallinkierrätykseen j.n.e., ainoastaan pesuvedet menee viemäriin ja ulos tuotantolaitoksesta hyödyntämättä.

Tässä on kuitenkin muistettava tärkeä asia, jätteenkäsittelylaitokset toimii monesti sillä periaatteella, niinkuin pitääkin, että peritään n.s. porttimaksu eli kun jalostaja, kiertotalouden harjoittaja, toimittaa jätteen jalostuksesta syntyvän jätteen edelleen jalostettavaksi joutuu maksamaan siitä, nämä sivuvirrat kun ovat yleensä sen verran pieniä määriä että omaa jalostusta niille ei kannata laittaa vaan ne toimitetaan edelleen kunkin alan toimijoille.

Yhteistoiminta kiertotaloutta harjoittavien kesken on suotavaa ja oikeastaan välttämätöntä jo senkin takia että Suomessa volyymit on kokonaisuudessaan pienet, välimatkat suuret.

Euroopassakin jossain yhdessä suurkaupungissa volyymi on suurempi kuin koko Suomessa.

 

Jätehuolto ei voi olla ilmainen.

Tavaroiden, aineiden,ongelmien siirtäminen paikasta toiseen voi olla edullista mutta kiertotalouttahan se ei olekaan.

Kun käytetystä valmistetaan tuote se on aina monta kertaa kalliimpaa kuin neitseellisestä aineesta tekeminen.

Jossain vaiheessa myös kiertotaloudessa on pakko ottaa huomioon ihmisten, eläinten, pieneliöiden myrkyttäminen ja pohjavesien pilaaminen.

Yksinomaan laivojen hiukkaspäästöt ainoastaan Itämeren alueella aiheuttaa kymmenen tuhannen (10 000) ihmisen ennenaikaisen kuoleman (Lundin korkeakoulun tutkimus).

 

Kun edellä oleva otetaan huomioon kiertotaloudessa ei aina ole itsestään selvää että tuotteet on halvempia kuin neitseellisistä raaka-aineista valmistetut.

 

Kiertotalous on kuitenkin välttämätön, vaikka se ei ilmaista olekaan, jätteiden, päästöjen, aineiden talteenoton, kulutusyhteiskunnan jonkunlaisen, edes pienen, järjen käytön kannalta, myös se avaa uusia yrittämisen ja tuotteiden mahdollisuuksia pilvin pimein.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat